A projekt

           

„Bábonymegyer Ivóvízminőség-javító Programja”  

Magyarország egy évtizede indította el a Nemzeti Ivóvízminőség-javító Programot, amely a lakosság egészséges ivóvízzel való ellátását, a szolgáltatások színvonalának és biztonságának javítását tűzte ki célul. Kormányhatározat rögzíti a tennivalókat, s felsorolja azoknak a településeknek a nevét, ahol nem megfelelő az ivóvíz minősége: Bábonymegyer neve is szerepel a jelenleg hatályos 201/2001 (X.25.) Kormányrendelet 6. sz. mellékletében.

Településünkön a kút vízében a megengedett határértéket meghaladó mértékben található ammónium, vas és mangán, a szolgáltatott vízben is magas az ammónium.  Az ammónium közvetlenül nem mérgező, de a körülményektől függően nitritté, illetve a nitráttá alakulhat, amely már veszélyes a szervezetre, különösen a csecsemőkére. A vas jelenlétének ugyan nincs egészségkárosító hatása, azonban rontja az ivóvíz élvezeti értékét és használhatóságát.

Az önkormányzat törvényben szabályozott kötelezettsége a lakosság részére biztosítani az egészséges ivóvízellátást. Ennek kívántunk megfelelni, amikor pályázatot nyújtottunk be az ivóvízminőség-javítását célzó program keretében. A Bábonymegyer Ivóvízminőség-javító Programja című KEOP-7.1.0/11-2012-0024 azonosító számú pályázatunk sikeres volt, s az Európai Unió és a magyar állam csaknem 4 és fél millió forintos anyagi támogatása mellett az előkészítő szakaszban elkészült:

  • - a megvalósíthatósági tanulmány,
  • - a költséghaszon elemzés,
  • - véglegesítésre kerülnek az engedélyes tervek,
  • - megkezdődik a jogerős engedélyek beszerzése,
  • - a közbeszerzési dokumentáció összeállítása és
  • - a nyilvánosság biztosítása.Ez utóbbi keretében készült ez a honlap is, amelyen a projekttel kapcsolatos friss információk megtalálhatók.

A projekt megvalósítására beadott KEOP-1.3.0/09-11-2013-0052 azonosító számú pályázatunkat ugyancsak támogatásra érdemesnek ítélte a Közreműködő Szervezet, s így 2013. decemberében útjára indulhatott a beruházás.

Jelenlegi helyzet

A 383 lakás 98 %-ában van vízbekötés. A vízmű tulajdonosa az önkormányzat, üzemeltetője a DRV. Bábonymegyer település vízellátását jelenleg 1 db mélyfúrású 1989-ben létesített kút biztosítja. A vízműben található vas-, és mangántalanító berendezés nem alkalmas ammóniummentesítésre, ezért mérnek határérték feletti ammóniumtartalmat a szolgáltatott vízben.

A bábonymegyeri kútban határértéket meghaladó mennyiségben előforduló vízminőségi paraméter az ammónium, a vas és a mangán. A meglévő víztisztító technológia nem alkalmas az ammónium eltávolítására, a határérték feletti koncentrációjú ammónium - működő ammóniummentesítő technológia hiányában - óhatatlanul megjelenik a hálózaton. A vízminőségi problémák megoldása érdekében új vízkezelési technológia kiépítése szükséges.

Műszaki megoldás

A tervezett vízkezelési technológia: ammóniummentesítés, vas- és mangántalanítás, valamint fertőtlenítés. 160 m3/d kapacitású komplex tisztítási technológia kiépítésére kerül sor a meglévő kezelőépületben. Szükséges a meglévő vasiszap ülepítő műtárgy átalakítása, egy 170 m mélységű új tartalékkút fúrása kútfejakna építési és gépészeti kialakítással, nyersvíz vezeték létesítésével.

Tervezett a meglévő villamos hálózat fejlesztése, a meglévő vízműtelepi 25 m3-es alacsonytároló és a kezelőépület valamint a 2x100 m3-es magastároló felújítása. A rendszer működéséhez szükséges az irányítástechnikai rendszer adatkommunikációval. A rekonstrukció keretein belül tervezett 42 db tűzcsap cseréje.

A meglévő vízvezeték-hálózat mechanikai tisztítása tervezett, összesen 11 017 m hosszban, melyhez 14 db mosató csomópont kiépítése szükséges. A gazdaságossági számítás magába foglalja a próbaüzemet is.

ÖSSZKÖLTSÉG: nettó 162 785 150 Ft

A projektet  az Európai Unió támogatja, az általa nyújtott forrás biztosítja, hogy minden bábonymegyeri lakos egészséges ivóvízhez juthasson. 

Utolsó frissítés: 2015-05-15